Referat af generalforsamling 2015

Posted on

Referatet fra generalforsamlingen er nu tilgængeligt her på hjemmesiden.

Du kan også finde formandens beretningen og det godkendte regnskab.

Generalforsamling 2015 – referat

Formandens beretning

Godkendt regnskab 2015