Referat fra lokalrådsmøde den 7. november 2017

Posted on

Du kan nu læse referater fra lokalrådsmødet den 7. november 2017 her på hjemmesiden.

Referat lokalrådsmøde den 7. november 2017