Hvad skal der ske i dit område?

Aranger kultur i landområderne – og få tilskud til det.

Under forbehold for Byrådets godkendelse af budget 2013 kan puljen søges til aktiviteter i 2013.

Skab mere liv på landet med teater, musik, foredrag eller andre spændende kulturarrangementer.

Vil du arrangere kulturoplevelser i et eller flere af kommunens landområder, så er der mulighed for at søge tilskud fra Kultur- og Trivselsudvalgets pulje til kultur i landområderne.

Ansøgningerne behandles af Landsbyforum, efter retningslinjerne for puljen.

Se ansøgningsskema og retningslinjer.

Har du spørgsmål til ordningen, så kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen, Marianne Olesen på mail maro@ringsted.dk  eller på tlf. 5762 6242.

Ansøgningsfrist er 1. november 2012. Landsbyforum behandler ansøgningerne senest medio december 2012.

Vigersted søger idéer

Det nystartede Vigersted Lokalråd er kommet godt fra start. Hen over sommeren har der været fælles vandretur med forvaltningen rundt i Vigersted og omegn. Og senest har der været en god dialog med forvaltningens
trafikafdeling om bl.a. trafikforholdene omkring Vigersted Skole, SFO’en og Børnehuset.

For at stå endnu bedre rustet i det fremtidige arbejde, håber Lokalrådet at Vigerstedegnens borgere vil melde ind med gode idéer til lokalområdets fremtid. ”I arbejdet vil det være ønskeligt med et godt fundament, der afspejler, hvordan borgerne ønsker sig et endnu bedre lokalområde til glæde for nuværende og kommende borgere”, udtaler formanden for lokalrådet Palle Kristoffersen.

 ”Derfor stiller Lokalrådet op på Kildemarkedet søndag den 16. september og fortæller om intentionen med rådet og håber at rigtig mange borgere vil komme med input og ønsker til Vigersteds fremtid. Vigersted Lokalråd vil meget gerne have så mange i tale som muligt, da det er de lokale borgere der ved mest om området og derfor også er dem, der bedst kan vejlede i, hvilken retning lokalområdet bedst kan og bør udvikle sig.” fortsætter Palle< Kristoffersen.

Til Kildemarkedet har Lokalrådet anskaffet et telt, hvor eksempler til den nye hjemmeside vil blive præsenteret, ligesom der i og omkring teltet vil være mulighed for købe kaffe og kage.

I teltet kan man udfylde et skema med gode idéer.

Vigersted Lokalråd omfatter Vigersted By, Humleore, Ågerup, Snekkerup, Egemose, Ortved og Værkevad. 

 

Trafiksikkerhed

Lokalrådet mødes den 28. august 2012 med Teknisk forvaltning for at drøfte trafiksikkerhed ved skolen, hvor Rusgårds Bakke møder Snekkerupvej og ved svinget, hvor Ågerupvej drejer ind i byen. Desuden drøftes Snekkerupvej som skolevej og cykelvej fra Nebs Møllevej til Vigersted Skole, evt. med Ortved Lund som stillevej eller med gennemkørsel forbudt.