Nyhed

Nytårsudtalelse fra Vigersted Lokalråd

Posted on

Her ved tærsklen til et nyt år er det tid at se tilbage på 2012.

Efter grundige forberedelser blev Vigersted Lokalråd stiftet på en meget velbesøgt generalforsamling den 15. april. Vedtægterne blev godkendt og der blev valgt 7 rådsmedlemmer, 2 suppleanter og revisorer.

Vigersted Lokalråd er ved Sekretær Peter Hansen repræsenteret i Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune, og i den Lokale Aktions Gruppe (LAG), og ved formand Palle Kristoffersen i den kommunale busgruppe, der repræsenterer landområdernes interesser i forhold til Ringsted Kommune og MOVIA

I 2013 kommer der til at forløbe 2 kommunale aktiviteter som vi allerede er godt forberedte på.

Det ene handler om landsbyidentitet og revision af den kommunale landdistriktspolitik, hvor der allerede har været afholdt 2 kommunale møder og et 3. er på vej. I den forbindelse ønsker repræsentanter fra de forskellige forvaltninger at mødes med de enkelte lokalråd og landsbyforeninger. Der er planlagt møde med Vigersted Lokalråd den 14. marts 2013 kl. 17-19.

Det andet initiativ er udarbejdelse af Trafikplan 2014-17, som der i starten af 2013 op startes en proces om. Til dette arbejde er vores notat fra efteråret sammen med input fra borgermøde den 5. november vigtige brikker.

I første kvartal 2013 vil lokalområdets foreninger og institutioner blive indkaldt til workshop i brug af hjemmesiden, herunder muligheden for at lægge nyheder ind og bruge kalenderfunktionen.

Med håbet om et godt år for Vigersted Lokalområde ønskes alle et godt nytår.

Vigersted Lokalråd

Hvad skal der ske i dit område?

Posted on Updated on

Aranger kultur i landområderne – og få tilskud til det.

Under forbehold for Byrådets godkendelse af budget 2013 kan puljen søges til aktiviteter i 2013.

Skab mere liv på landet med teater, musik, foredrag eller andre spændende kulturarrangementer.

Vil du arrangere kulturoplevelser i et eller flere af kommunens landområder, så er der mulighed for at søge tilskud fra Kultur- og Trivselsudvalgets pulje til kultur i landområderne.

Ansøgningerne behandles af Landsbyforum, efter retningslinjerne for puljen.

Se ansøgningsskema og retningslinjer.

Har du spørgsmål til ordningen, så kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen, Marianne Olesen på mail maro@ringsted.dk  eller på tlf. 5762 6242.

Ansøgningsfrist er 1. november 2012. Landsbyforum behandler ansøgningerne senest medio december 2012.

Hent folderen om Vigersted lokalråd

Posted on

På kildemarkedet den 16. september kan du få udleveret en folder der beskriver hvad lokalerådet arbejder for og hvem medlemmerne er. Du kan også hente folderen her på hjemmesiden.