Sankt Hansbål på Sportspladsen

Sankt Hans Bål

23 jun 2015 – 19:00

 

Sankt Hans bålVigersted Lokalråds aktivitetsudvalg inviterer til Skt. Hansbål på sportspladsen.

kl.19 båltale v/ Skoleleder Jette Wase Hansen.
Derefter tændes bålet med heksen fremstillet af spejderne.

Fra kl. 17.30 kan medbragt mad nydes i hyggeligt selskab.
VIF´s billardafdeling sælger øl og vand.
Medbring tæppe, bord/stol mv. og slå Jer ned og syng med
på midsommervisen i selskab med andre vigerstedborgere
i den lune sommeraften.

På aktivitetsudvalgets vegne Bente Holm  57 52  56 16

Forbedringer i Vigersted på vej

Fredag den 13. februar holdt Kim, Peter og Palle fra lokalrådet et møde med 2 repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og Vej & Park i Ringsted Kommune. Mødet var den seneste udløber af den kontakt vi gennem mere end 2 år har haft med Ringsted Kommune om diverse mangler og mulige forbedringer primært på Vigersteds veje og stier.

Konkret blev det lovet, at der i løbet af uge 9 bliver lavet et serviceftersyn på alt hvad der er af skilte og lignende rundt i Vigersted, ligesom der vil blive beskåret kommunal beplantning for at sikre færdsel på fortove og sikre oversigt ved vejkryds og der vil blive fejet kantsten. Det betyder også, at der er nogen grundejere, der ved samme lejlighed vil få besked om at sørge for beskæring og klipning, der hvor de har noget, der er vokset for langt ud.

Der blev også drøftet forbedring af bump og andre trafiksikkerhedsforanstaltninger, da de nuværende bump på f.eks. Ågerupvej er asfalteret flade. Der er ingen afklaring på dette endnu.

Hvis du som borger i Vigersted området oplever fejl og mangler på kommunale områder kan du fortælle det direkte til et lokalrådsmedlem eller selv tage kontakt til Ringsted Kommune via deres “Giv et Tip” på Ringsted.dk

Palle Kristoffersen, Lokalrådsformand

Næste stykke i Vigersted-dilettanten

Lejemord A/S er titlen på Vigersted dilettantens næste stykke som opføres 20.–22. marts i forsamlingshuset. Som titlen nok antyder, er der tale om en kriminalfarce.

Løjerne starter, da to mænd, Birger og Robert, vil forøge deres beskedne løn i et fitnesscenter, ved at hjælpe en ikke helt yngre direktørfrue af med hendes mand, til fordel for en noget yngre elsker. Til det formål lejer de en nedlagt bodega og slagterforretning, hvor de kan køle deres ”vare” ned. De har imidlertid ikke taget højde for bygningen øvrige beboere: en vicevært og hendes niece, ”en ubeskrivelig sexet ung kvinde”, den clairvoyante overbo og den stedlige kriminalassistent af 17. grad. Det kan vel heller ikke undre, at direktøren ikke er særlig samarbejdsvillig.

Hvad det hele ender med skal selvfølgelig ikke røbes her, men de to ”lejemordere”, som ikke hører til de skarpeste knive i skuffen, kommer ud for mange overraskelser.

Stykket instrueres af Lonny Henriksen og har 8 medvirkende.

Til premieren fredag d. 20 marts er der spisning før forestillingen. Der serveres en buffet med flere slags kød, kartofler, salater samt en dessert. I pausen serveres kaffe og småkager. Spisningen starter kl. 18.30 og prisen for den samlede pakke er 200 kr. for voksne og 150 kr. for børn. Det er selvfølgelig muligt at købe billet kun til forestillingen, så er prisen henholdsvis 75 og 40 kr. Bestilling af buffet skal ske senest tirsdag d. 17. marts og er bindende efter denne dag.

Lørdag d. 21 marts spiller vi kl. 19.00. Her er der mulighed for at hygge sig sammen med sine venner og naboer med medbragt mad fra kl. 17.30. Det er muligt at medbringe drikkevarer mod at betale proppenge på 25 kr.

Søndag d. 22 marts spiller vi kl. 15.00 og her vil der være mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen.

Billetpriserne for lørdag og søndag er 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn.

Billetter bestilles på tlf. 57 52 56 16 eller 22 21 23 25.

Niels Arentoft

Bjergvej lukket for gennemkørsel 10. juni til 13. september

Ringsted Kommune skal i gang med at renovere 2 broer. Den ene bro er på Bjergvej mellem Vigersted
og Kværkeby og den anden bro er på Store Bøgeskovvej ved Gyrstinge.

I den forbindelse bliver det desværre nødvendigt at lukke Bjergvej og Store Bøgeskovvej for gennemkørsel i en periode. Der vil blive foranlediget omkørselsruter.

Bjergvej vil være lukket for gennemkørsel fra og med mandag den 10. juni og frem til 13. september. Der er omkørsel via Kildevej. Gælder ikke cykler men bus 408 kører også ad Kildevej.

Store Bøgeskovvej vil være lukket for gennemkørsel fra og med mandag den 17. juni og frem til 20.
september