Aktuelt fra lokalrådet

Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde 21. januar 2018

Posted on

Igennem det meste af 2017 har lokalrådene i Fjællebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allindemagle arbejdet med at etablere et arbejdsfællesskab, hvor samarbejde på tværs er overskriften.

Nu er arbejdsgruppen klar til at indkalde til et dialogmøde for alle borgere i den nordlige del af Ringsted Kommune.

På dialogmødet vil arbejdsgruppen fortælle om, hvad ”drømmen” eller visionen med klyngesamarbejdet er – og deltagerne vil blive præsenteret for de muligheder, der kan være med til at binde området og landsbyerne mere sammen.

Du finder invitationen her: Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde

Læs mere om klyngesamarbejdet her: Information om klyngesamarbejde i Ringsted Nord

Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti

Posted on

Ringsted Oplevelsessti åbner med et børnevenligt arrangement
søndag den 10. september kl. 10-13.30. Se programmet her:

Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti

Revideret regnskab for 2016

Posted on Updated on

Lokalrådet og Aktivitetsudvalgets regnskab er godkendt uden bemærkninger af Lokalrådets to revisorer.

Du kan se regnskabet her på hjemmesiden inkl. specifikationer her på hjemmesiden. Regnskabet fremlægges på Lokalrådets generalforsamling den 29. januar 2017.

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2017 inkl. specifikationer

Nyt om Vigersted Bymidte

Posted on

Efter lange forhandlinger med Ringsted Kommune er planen for opgradering af Vigersted Bymidte nu faldet på plads. Derfor kan træfældningen på kirkeengen nu tage sin begyndelse. Lasse Mogensen og Thomas Christensen har påtaget sig denne opgave, således at træerne fældes inden 1. februar i år og træstødene fjernes, når jorden kan bære maskinerne først på foråret. På grund af rågekolonien, skal træerne være fældet inden 1. februar.

Lokalrådet sætter nu fondsansøgninger i gang for at få økonomien helt på plads til sø og skulpturelle legeredskaber. Der er givet forhåndstilsagn til dele af økonomien fra kommunens helhedsplanpulje, som også har betalt for forundersøgelser. Hele planen kan ses på www.vigersted.net

Der er forhandlinger i gang med Ringsted Forsyning A/S for at overløbssikre søen i bymidten.

I forbindelse opgraderingen af bymidten har Helle og Lasse i nr. 22 overtaget et mindre jordstykke, som inddrages i deres parcel.

Som alle sikkert har bemærket, er husene på Bygaden 2 nu nedrevet og det er tanken, at der her opføres 2 dobbelte landsbyhuse med terrasser ned mod den kommende sø. Vedligeholdelsesfrie huse uden traditionelle haver, hvor det nederste af grunden kommer til at indgå i by fælleden.

bymidten

Alle er velkommen til at kontakte Vigersted Lokalråd, hvis der er spørgsmål vedr. det kommende projekt. Kontakt venligst Peter Hansen på 20 83 60 90 eller et af de øvrige rådsmedlemmer.

Husk også Vigersted Lokalråds generalforsamling den 29. januar kl. 14:00 i Vigersted forsamlingshus og det efterfølgende bankospil.

 

Mange venlige hilsener

Vigersted Lokalråd

Generalforsamling Vigersted Lokalråd

Posted on

Afholdes søndag den 29. januar kl. 14 – 15 i Vigersted forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk også det store bankospil i forlængelse af generalforsamlingen. Der spilles om med en masse flotte præmier. Bankospillet foregår i store sal i forsamlingshuset og starter kl. 15 og slutter ca. kl. 17. Se også omtalen i Lokal Nyt på side 7 øverst. På gensyn. Vi glæder os til at se mange unge og ældre til en hyggelig eftermiddag.

Vigersted Lokalråd.

Referat fra borgermøde om bymidten

Posted on Updated on

Der blev den 27. september holdt borgermøde om helhedsplanen.

Du kan læse referatet fra mødet her på hjemmesiden.

Borgermøde 27. september 2015

Borgermøde om bymidten

Posted on Updated on

Den 27. september 2015 afholdes der møde om bymidten i Vigersted.

Du kan læse invitationen her.

Referat af generalforsamling 2014

Posted on Updated on

Referatet fra generalforsamlingen kan nu læses her på hjemmesiden.

Generalforsamling 2014 – referat

Du kan læse formandens beretning.

Beretning 2014-2015

Se også den reviderede og godkendte regnskab.

Regnskab 2014

 

Generalforsamling i lokalrådet

Posted on Updated on

Husk der er generalforsamling i forsamlingshuset søndag den 19/4 kl. 14:30.

Der serveres vand, øl og frugt.

Se dagsordnen her.

Se også revideret Regnskab 2014.

Vel mødt!

 

 

Revideret helhedsplan

Posted on Updated on

Helhedsplanen er udarbejdet i 2013 og 2014 af Vigersted Lokalråd som oplæg til en ny lokalplan for Vigersted. Helhedsplanen er udarbejdet som en forlængelse af Kommuneplan 2013 – 2022 og som udmøntning af den nye Landdistriktspolitik 2014 – 2018. Du kan her læse den reviderede helhedsplan.

Helhedsplan – Det Nye Vigersted, december 2014

Bilag 1: Oversigtskort – det nye Vigersted

Bilag 1 - oversigtskort

Bilag 2: Oversigtskort – før helhedsplan

 

Bilag 2. Oversigtskort før helhedsplan. Vigersted

Bilag 3: Trafikflow, skole mv.

 

trafikflow

Bilag 4. Opdateret faktablad Vigersted Landsbyidentitet.

[ratings]