Aktuelt fra lokalrådet

Revideret Helhedsplan primo 2018

Posted on Updated on

Der er gennemført en revidering af Helhedsplanen.

Udkastet til denne udgave af Helhedsplanen kan læses her på lokalrådets hjemmeside så borgerne i lokalområdet har mulighed for at komme med idéer og kommentarer indtil den 1. april 2018. Kommentarer sendes til Vigersted Lokalråd eller ring meget gerne til Peter Hansen på telefon 20 83 60 90.

Opdateret Helhedsplan Det Nye Vigersted

Generalforsamling 2017

Posted on Updated on

Der indbydes til generalforsamling i lokalrådet den 28/1-2018 kl. 15.

Se invitationen her: Indbydelse til Generalforsamling Vigersted Lokalråd 28. januar 2018

Revideret regnskab:

Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde 21. januar 2018

Posted on

Igennem det meste af 2017 har lokalrådene i Fjællebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allindemagle arbejdet med at etablere et arbejdsfællesskab, hvor samarbejde på tværs er overskriften.

Nu er arbejdsgruppen klar til at indkalde til et dialogmøde for alle borgere i den nordlige del af Ringsted Kommune.

På dialogmødet vil arbejdsgruppen fortælle om, hvad ”drømmen” eller visionen med klyngesamarbejdet er – og deltagerne vil blive præsenteret for de muligheder, der kan være med til at binde området og landsbyerne mere sammen.

Du finder invitationen her: Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde

Læs mere om klyngesamarbejdet her: Information om klyngesamarbejde i Ringsted Nord

Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti

Posted on

Ringsted Oplevelsessti åbner med et børnevenligt arrangement
søndag den 10. september kl. 10-13.30. Se programmet her:

Invitation til åbning af Ringsted Oplevelsessti

Revideret regnskab for 2016

Posted on Updated on

Lokalrådet og Aktivitetsudvalgets regnskab er godkendt uden bemærkninger af Lokalrådets to revisorer.

Du kan se regnskabet her på hjemmesiden inkl. specifikationer her på hjemmesiden. Regnskabet fremlægges på Lokalrådets generalforsamling den 29. januar 2017.

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2017 inkl. specifikationer

Nyt om Vigersted Bymidte

Posted on

Efter lange forhandlinger med Ringsted Kommune er planen for opgradering af Vigersted Bymidte nu faldet på plads. Derfor kan træfældningen på kirkeengen nu tage sin begyndelse. Lasse Mogensen og Thomas Christensen har påtaget sig denne opgave, således at træerne fældes inden 1. februar i år og træstødene fjernes, når jorden kan bære maskinerne først på foråret. På grund af rågekolonien, skal træerne være fældet inden 1. februar.

Lokalrådet sætter nu fondsansøgninger i gang for at få økonomien helt på plads til sø og skulpturelle legeredskaber. Der er givet forhåndstilsagn til dele af økonomien fra kommunens helhedsplanpulje, som også har betalt for forundersøgelser. Hele planen kan ses på www.vigersted.net

Der er forhandlinger i gang med Ringsted Forsyning A/S for at overløbssikre søen i bymidten.

I forbindelse opgraderingen af bymidten har Helle og Lasse i nr. 22 overtaget et mindre jordstykke, som inddrages i deres parcel.

Som alle sikkert har bemærket, er husene på Bygaden 2 nu nedrevet og det er tanken, at der her opføres 2 dobbelte landsbyhuse med terrasser ned mod den kommende sø. Vedligeholdelsesfrie huse uden traditionelle haver, hvor det nederste af grunden kommer til at indgå i by fælleden.

bymidten

Alle er velkommen til at kontakte Vigersted Lokalråd, hvis der er spørgsmål vedr. det kommende projekt. Kontakt venligst Peter Hansen på 20 83 60 90 eller et af de øvrige rådsmedlemmer.

Husk også Vigersted Lokalråds generalforsamling den 29. januar kl. 14:00 i Vigersted forsamlingshus og det efterfølgende bankospil.

 

Mange venlige hilsener

Vigersted Lokalråd

Generalforsamling Vigersted Lokalråd

Posted on

Afholdes søndag den 29. januar kl. 14 – 15 i Vigersted forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk også det store bankospil i forlængelse af generalforsamlingen. Der spilles om med en masse flotte præmier. Bankospillet foregår i store sal i forsamlingshuset og starter kl. 15 og slutter ca. kl. 17. Se også omtalen i Lokal Nyt på side 7 øverst. På gensyn. Vi glæder os til at se mange unge og ældre til en hyggelig eftermiddag.

Vigersted Lokalråd.

Referat fra borgermøde om bymidten

Posted on Updated on

Der blev den 27. september holdt borgermøde om helhedsplanen.

Du kan læse referatet fra mødet her på hjemmesiden.

Borgermøde 27. september 2015

Borgermøde om bymidten

Posted on Updated on

Den 27. september 2015 afholdes der møde om bymidten i Vigersted.

Du kan læse invitationen her.

Referat af generalforsamling 2014

Posted on Updated on

Referatet fra generalforsamlingen kan nu læses her på hjemmesiden.

Generalforsamling 2014 – referat

Du kan læse formandens beretning.

Beretning 2014-2015

Se også den reviderede og godkendte regnskab.

Regnskab 2014