Borgermøde om bymidten

27 sep 2015 - 14:30

4100 Ringsted

Kære Vigerstedborgere

Som det sikkert er alle bekendt, har Vigersted Lokalråd i slutningen af 2014 udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Vigersted. Herunder også et forslag til, hvordan Vigersted bymidte forhåbentligt kan komme til at se ud.

Forslag til ny bymidte i Vigersted

Lokalrådet har hen over foråret og sommeren drøftet planen med Vigersted menighedsråd og med foreningen Forsamlingshusets Venner. Og begge har taget meget positiv imod planen.

Inden planen for bymidten kan realiseres skal den indsendes til Ringsted Kommune til screening omkring lovgivning, planforhold og meget mere.

For Vigersted Lokalråd er det vigtigt at alle i og omkring bymidten kender til planen og har haft mulighed for at få uddybet spørgsmål.

Derfor inviterer Lokalrådet alle bymidtens lodsejere til et informationsmøde:

27. september kl. 14:30 i Vigersted Forsamlingshus

På mødet vil der blive mulighed for at få uddybet tanker og forslag og hvordan Lokalrådet har tænkt sig at komme videre med projektet.

Det er vort håb at i alle vil læse vedlagte plan for bymidten igennem inden mødet – og at i vil komme og høre mere.

Bagest i planen kan i se, hvem der specifikt er inviteret til dette informationsmøde. Har du spørgsmål inden mødet, er du velkommen til at kontakte et af rådsmedlemmerne.

Se også den samlede helhedsplan på hjemmesiden www.vigersted.net

Mange venlige hilsener og på gensyn

Vigersted Lokalråd

 

Skriv et svar