Lokalnyt nr. 1 2018 er udkommet

Posted on Updated on

Du kan nu læse lokalnyt nr. 1 2018 her på hjemmesiden.

Lokalnyt nr. 1 2018

Revideret Helhedsplan primo 2018

Posted on Updated on

Der er gennemført en revidering af Helhedsplanen.

Udkastet til denne udgave af Helhedsplanen kan læses her på lokalrådets hjemmeside så borgerne i lokalområdet har mulighed for at komme med idéer og kommentarer indtil den 1. april 2018. Kommentarer sendes til Vigersted Lokalråd eller ring meget gerne til Peter Hansen på telefon 20 83 60 90.

Opdateret Helhedsplan Det Nye Vigersted

Referat af generalforsamling 2017

Posted on Updated on

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i lokalrådet den 28. januar 2018.

Du kan læse referatet her på hjemmesiden.

Referat af generalforsamling 28. januar 2018

Du kan se det reviderede regnskab her:

Referat af møde i lokalrådet 15. januar 2018

Posted on

Der var møde i lokalrådet den 15. januar 2018. Du kan læse referatet her.

Referat lokalrådsmøde den 15. januar 2018

Generalforsamling 2017

Posted on Updated on

Der indbydes til generalforsamling i lokalrådet den 28/1-2018 kl. 15.

Se invitationen her: Indbydelse til Generalforsamling Vigersted Lokalråd 28. januar 2018

Revideret regnskab:

Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde 21. januar 2018

Posted on

Igennem det meste af 2017 har lokalrådene i Fjællebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allindemagle arbejdet med at etablere et arbejdsfællesskab, hvor samarbejde på tværs er overskriften.

Nu er arbejdsgruppen klar til at indkalde til et dialogmøde for alle borgere i den nordlige del af Ringsted Kommune.

På dialogmødet vil arbejdsgruppen fortælle om, hvad ”drømmen” eller visionen med klyngesamarbejdet er – og deltagerne vil blive præsenteret for de muligheder, der kan være med til at binde området og landsbyerne mere sammen.

Du finder invitationen her: Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde

Læs mere om klyngesamarbejdet her: Information om klyngesamarbejde i Ringsted Nord

Nyt nummer af lokalnyt

Posted on Updated on

Læs seneste nummer af lokalnyt her på hjemmesiden.

Lokalnyt nr. 4 2017

Lokalnyt nr. 4 2017

Referat fra lokalrådsmøde den 7. november 2017

Posted on

Du kan nu læse referater fra lokalrådsmødet den 7. november 2017 her på hjemmesiden.

Referat lokalrådsmøde den 7. november 2017

VÆLGERMØDE d. 9. november

Posted on Updated on

 

Forud for kommunalvalget arrangerer Fjællebro Kværkeby Borgerforening og Vigersted Lokalråd valgmøde

TORSDAG DEN 9. NOVEMBER KL. 19.00 – 21.00 I VIGERSTED FORSAMLINGSHUS

Politikerne er blevet bedt om at give et oplæg på 3 min. om bl.a:

  • Kendskab til lokalområdernes Landdistriktspolitik og de lokalt udarbejdede helhedsplaner, herunder muligheder for og synliggørelse af bosætning i Kværkeby og Vigersted.
  • Landbefolkningens muligheder i forhold til Ringsted By: Trafiksikkerhed, biblioteksservice, skoler, børneinstitutioner og ældrefaciliteter m.m. Hvorfor skal midler til forbedringer i kommunens landdistrikter i større grad end i byen fremskaffes af lokalbefolkningen via fonde o. lign. Kan dette ændres?                                                                                   Manglende politiske budgettiltag i Vigersted er fortov omkring Bymidten, Kirkeforpladsen, Vigersted Forsamlingshus m.m. Hvor er de lovede forbedringer til 2-1 veje, cykelsti til Roskildevej, vejvedligeholdelse m.m. Kværkeby ønsker indlægget omhandler trafiksikkerhed omkring friskolen, herunder fodgængerfelt på Køgevej, etablering af kulturhus samt skovrejsning vest for Kværkeby.
  • 1/3 af Ringsted Kommunes befolkning bor i landdistrikterne. Det er ikke vort indtryk, at den politiske interesse og engagement svarer til dette. Det kunne være rart at få et bud på, hvordan politikerne ser på dette i fremtiden.Der vil være mulighed for køb af øl og vand.                   Arrangører: Fjællebro Kværkeby Borgerforening og Vigersted Lokalråd
  • Deltagende politikere: Sadik Topcu (S), Jan Heidebo (R), Per Roos (V) Henrik Kjær(Ø), Per Nørhave (DF), Nicky Petersen (Al), Finn Andersen (C), Britta Nielsen/Mette Valentin (SF), Henrik Thomsen (La)
  • Herefter vil der blive mulighed for spørgsmål og kommentarer fra salen og mødet afrundes med at hver af de deltagende politikere har 1 min. til afrunding.